Kıbrıs

AKINCI, BİLİŞİM SUÇLARI YASASI’NI İMZALADI

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nin 30 Haziran’da kabul ederek onayına sunduğu Bilişim Suçları Yasası’nı imzaladı.

Akıncı, yasaların uygulanmasında özgürlüklere saygı ilkesinden sapmamanın esas olması gerektiğini vurguladı.

Yasayı, hukukçuların görüşlerini de dikkate alarak daha sağlıklı bir bilişim ortamı yaratması amacıyla imzaladığını açıklayan Cumhurbaşkanı Akıncı, yasayla ilgili tartışmalar sırasında halen yürürlükte olan Ceza Yasası’nın düşünce ve ifade özgürlüğüyle bağdaşmayan yönleri olduğu görüşünün de yeniden gündeme geldiğine işaret etti. Akıncı, katılımcı bir süreçle Ceza Yasası’nın gözden geçirilerek değişikliğe gidilmesinde yarar gördüğünü ifade etti.

Akıncı, bilişim suçlarıyla mücadelenin bütün dünyanın odaklandığı bir konu ve bu alana ilişkin çeşitli ulusal ve uluslararası düzenlemeler söz konusu olduğunu anımsattı.

“DEMOKRATİK VE ÖZGÜRLÜKÇÜ YAKLAŞIMLARI ÖRNEK ALMAMIZ ŞART”

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, imzaladığı Bilişim Suçları Yasası’yla ilgili şunları kaydetti:

“Regülasyon ihtiyacını istismar ederek düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlama yönüne giden ülkeler olduğu gibi, demokratik hakları korumaya özen gösteren ülkeler de vardır. Bizlerin mevzuatımızı düzenlerken demokratik ve özgürlükçü yaklaşımları örnek almamız şarttır. Ayrıca yasaların uygulanması sırasında da özgürlüklere saygı ilkesinden sapmamak esas olmalıdır. Bu düşüncelerle yeni yürürlüğe giren Bilişim Suçları Yasası’nın başarıya ulaşabilmesi için sadece yurttaşlara değil yasayı uygulayacak makamlara da ciddi sorumluluklar düştüğünü anımsatarak, düzenlemenin daha temiz ve daha özgür bir bilgi ve iletişim ortamı oluşmasına hizmet etmesini dilerim.”

Hukukçuların görüşlerini de dikkate alarak Cumhuriyet Meclisi tarafından onayına sevk edilen Bilişim Suçları Yasasını, daha sağlıklı bir bilişim ortamı yaratması amacıyla imzaladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle:

“Günümüzün mutlak bir gerçeği ve vazgeçilmez parçası durumundaki bilgi ve iletişim teknolojileri ekonomik, sosyal ve politik yaşamı büsbütün kuşatmış durumdadır.

Dünyanın yeni dinamikleri büyük ölçüde bu teknolojilerle etkileşim içinde oluşmaktadır. Bu teknolojilerin sunduğu olanaklar sayesinde insanlık pek çok alanda gelişme ve ilerleme kaydetmektedir. Ne var ki aynı teknolojilerin kötü niyetlerle kullanılması ve çeşitli suçlar için elverişli bir ortama dönüştürülmesi de çağımızın gerçekleri arasında yer almaktadır.

Siber suçlarda, ulusal ve küresel ölçekte mücadeleyi gerektirecek düzeyde artış yaşanmaktadır. İnternet dolandırıcılığı, siber gasp, veri hırsızlığı, yasa dışı kumar ve çocuk pornografisi bütün dünya için ciddi tehdit durumundadır.

KKTC’nin de bir yandan bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklardan azami şekilde yararlanmaya çalışırken diğer yandan bu teknolojiler kullanılarak işlenen suçlara karşı toplumu korumaya dönük önlemleri alması kaçınılmazdır.

Buradaki en önemli unsur bilişim alanına ilişkin düzenlemelerin, bilgi teknolojilerinin yararlı kullanımını ortadan kaldırmak yerine bilakis güçlendirmeye dönük olmasıdır. Özellikle yeni teknolojilerin demokrasiyi, düşünce ve ifade özgürlüğünü geliştirme potansiyeli asla zedelenmemelidir.”

“HUKUKİ BOŞLUK YILLARDIR BİLİNEN VE ŞİKAYET EDİLEN BİR DURUM” 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkede bilişim suçlarıyla mücadele konusunda hukuki boşluk bulunduğunun yıllardır bilinen ve şikayet edilen bir durum olduğuna işaret ederek bu talepler sonucunda Cumhuriyet Meclisi’nde hazırlanan Bilişim Suçları Yasası’nın 30 Haziran 2020’de kabul edilerek onayına sunulduğunu kaydetti.

Yasanın amacının özetle “bilişim sistemlerinin ve verilerinin kötü amaçlı kullanımının önlenmesi ve verilerin gizliliğine, doğruluğuna ve ulaşılabilirliğine zarar verecek suç eylemlerinin bertaraf edilmesi” olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’na ulaşan hukuki görüşlerin çoğunluğunun Bilişim Suçları Yasası’nı hukuki boşluğu doldurmaya yönelik bir adım olarak nitelendirdiği ve bu bakımdan desteklenmesinin daha doğru olacağını ifade ettiklerini bildirdi.

Yasanın uygulanmasında karşılaşılabilecek sorun ve aksaklıkların dinamik bir şekilde yeniden düzenlenmesinin gerekebileceğine işaret edenler de bulunduğunu ifade eden Akıncı, şunları kaydetti

“Cumhurbaşkanlığı olarak uygulamada ortaya çıkması muhtemel bazı sorunların hassasiyetle takip edilerek yeni düzenlemelere gidilebileceğini de değerlendirmekteyiz.

DAHA SAĞLIKLI BİR BİLİŞİM ORTAMI YARATMASI AMACIYLA İMZALADIM”

Hukukçuların görüşlerini de dikkate alarak Cumhuriyet Meclisi tarafından onayıma sevk edilen Bilişim Suçları Yasası’nı, daha sağlıklı bir bilişim ortamı yaratması amacıyla imzaladım.

“CEZA YASASI KATILIMCI BİR SÜREÇLE GÖZDEN GEÇİRİLMESİNDE YARAR VAR”

Bilişim Suçları Yasasının tartışılması sırasında, halen yürürlükte olan Ceza Yasası’nın düşünce ve ifade özgürlüğüyle bağdaşmayan yönleri olduğu görüşü de yeniden gündeme gelmiştir. Bu vesileyle Bilişim Suçları Yasası’nda da atıf yapılan Ceza Yasası’nın, katılımcı bir süreç başlatılarak gözden geçirilmesinde ve demokratik hakları kısıtladığı saptanan maddelerinde değişikliğe gidilmesinde yarar vardır. Bu süreçte evrensel normlar ve özellikle AİHM kararları rehber edinilmelidir.

Bilişim suçlarıyla mücadele bütün dünyanın odaklandığı bir konudur ve bu alana ilişkin çeşitli ulusal ve uluslararası düzenlemeler söz konusudur. Regülasyon ihtiyacını istismar ederek düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlama yönüne giden ülkeler olduğu gibi, demokratik hakları korumaya özen gösteren ülkeler de vardır.

Bizlerin mevzuatımızı düzenlerken demokratik ve özgürlükçü yaklaşımları örnek almamız şarttır. Ayrıca yasaların uygulanması sırasında da özgürlüklere saygı ilkesinden sapmamak esas olmalıdır.

Bu düşüncelerle yeni yürürlüğe giren Bilişim Suçları Yasası’nın başarıya ulaşabilmesi için sadece yurttaşlara değil yasayı uygulayacak makamlara da ciddi sorumluluklar düştüğünü anımsatarak, düzenlemenin daha temiz ve daha özgür bir bilgi ve iletişim ortamı oluşmasına hizmet etmesini dilerim.”

Diğer Haberler

Başa dön tuşu