Kıbrıs

AKTUĞ: “YAKIN ZAMANDA YENİ BİR İHALE SÜRECİNE GİRECEĞİZ”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, yakın bir zamanda Lapta marina ve otel projesi için yeni bir ihale sürecine gireceklerini açıkladı. 
Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, “Lapta Marina ve Otel İhalesi” ile bu konuda yaşanan “kriz” konusunda açıklama yaptı. 
Aktuğ, “Lapta Belediye Başkanı olarak özel izinle ülkeye karantinasız girişlerle ilgili yaşanan kriz sonrası açıklama yapmamayı ve sessiz kalmayı, hem bölge hem de ülkenin en önemli yatırım ihalesinin devam ettiği bu süreçte, kamuoyunu, karşılıklı tartışma gündemleri ile meşgul etmemeyi” tercih ettiğini kaydetti. 
“Ancak, Lapta Marina ve Otel ihalemizi sözleşme imzalama aşamasına taşıyamadık” diyen Aktuğ, “gündem ne kadar sağlık olsa da halkın seçmiş olduğu bazı kişilerin gündemi, koltuk ve siyaset uğruna kısır tartışmalara çekmeye çalışması, televizyon televizyon, hatta kendi deyimi ile ‘köy köy  gezip’ gerçeklerle bağdaşmayan bilgilerle kendilerini haklı çıkarmak için özellikle şahsını karalamaya çalışmalarının” bu açıklamayı yapmasına neden olduğunu kaydetti. 
Aktuğ, elinde doğru belgeler olmasına rağmen, konuyu çarpıtarak açıklamalar yaptığını öne sürdüğü Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve o dönemin Turizm Bakanı Ünal Üstel’le her platformda bu konuyu yüz yüze tartışmaya ve belgeleri tek tek halka açıklamaya hazır olduğunu bildirdi. 
“SORUŞTURMADA OLAN SÜREÇTE YAŞANANLAR” 
Halen Polis ve Ombudsman soruşturmasında olan süreçte yaşananlara ilgili bilgiler veren Aktuğ, şöyle devam etti:
“‘Belediyemizin Kullanımındaki Gayrimenkul Üzerine İnşaat Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama ve İşletme İşi İhalesi’ kapsamında otel, marina ve sosyal tesisler projesi ile ilgili 06/01/2020 tarihinde 01/2020 numaralı ihaleye çıkılmıştır. 
İhaleye iki şirket teklif vermiştir. Belediyemizin İhale Değerlendirme Komisyonunun 14/02/2020 tarihli 01/2020 sayılı kararı doğrultusunda ihaleyi en yüksek teklif veren Kıbrıs Arenco Yatırım Ltd. şirketi kazanmıştır. 
Belediye Meclisimizin 21/02/2020 tarihli 01/2020 sayılı kararı ile Kıbrıs Arenco Yatırım Ltd. ile Belediyemiz arasında sözleşme imzalanabilmesi için tarafıma yetki verilmiştir. Ancak Kıbrıs Arenco Yatırım Ltd. şirketi ile bir sözleşme imzalanmamış olup süreç şu şekilde ilerlemiştir; 2017 yılında yine aynı gayrimenkul üzerinde otel, marina ve sosyal tesitler projesi ile ilgili ihaleye çıkılmış ve ilgili tarihte ihaleyi kazanan şirketin sözleşmeyi imzalamaması neticesinde ihale iptal edilmiştir, dolayısıyla şimdiki ihale sürecinde daha önce verilen Bakanlar Kurulu kararları göz önüne alınarak aynı yasal prosedür takip edilmek istenmiştir. 
Sözleşme süresi Belediye Meclisi’nin görev süresini aştığından dolayı 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın 61’inci maddesinin 15’inci fıkrası tahtında sözleşmenin geçerliliği için Bakanlar Kurulu onayı gerektiğinden önerge hazırlanması için İçişleri Bakanlığı’ndan talepte bulunulmuştur. Daha önce çıkılan ihalede 31/10/2017 tarih ve H(K-I)3012-2017 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ‘Lapta Belediyesi’ne otel-marina ve sosyal yaşam alanı yapılması amacıyla önergeye ekli 49 yıl süreli taslak sözleşmenin imzalanması için yetki’ verilmişti. Ancak Bakanlar Kurulu onayı ile ilgili talebimiz Bakanlar Kurulu’nda gündeme alınmadan Bakanlar Kurulu’nun bu hususta karar üretmeye yetkili olmadığı yönünde bazı bakanlar tarafından görüş bildirilmiştir. 
Bunun akabinde gerek ihale sürecinde alınan ara emri (daha sonra dava geri çekilmiştir) ile ihale sürecinin sekteye uğraması, gerekse taslak sözleşmenin imzalanması için Bakanlar Kurulu tarafından onay verilmemesi Kıbrıs Arenco Yatırım Ltd. şirketi tarafından endişe uyandırmış ve 27/02/2020 tarihinde Belediyemize ihale sözleşmesini belirtilen sebeplerden ötürü bu şartlarda imzalayamayacağı bildirilmiştir. Aynı gün yaptığımız araştırmalarda yakın tarihlerde birçok belediye tarafından imzalanmış, sözleşme süresinin belediye meclis görev süresini aşan sözleşmelere Bakanlar Kurulu tarafından onay verildiği tesbit edilmiş ve Kıbrıs Arenco Yatırım Ltd. şirketi ile yeniden ve tüm meclis üyelerinin olduğu bir ortamda temasa geçilerek sözleşmenin imzalanmasının ardından Bakanlar Kurulu onayına sunulacağının bilgisi verilmiş, tarafımıza göndermiş olduğu yazı ile ihaleden çekildiğinin ve/veya haklarından feragat ettiğinin açıkça belirtilmemiş olduğu, şayet bu yönde bir bildirimleri var ise bunun açıkça belirtilmesi belediyemiz tarafından talep edilmiştir. 
Kıbrıs Arenco Yatırım Ltd. şirketi yetkilileri tarafından ihaleden çekilmelerinin sözkonusu olmadığı yalnızca bu şartlarda sözleşmeyi imzalayamayacaklarını belirtimek istedikleri ifade edilmiş ve yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına yaptıkları bildirimi geri aldıkları belirtilmiş ve yazılı olarak, sözleşmeyi imzalamak için yasal sürelerini kullanacaklarını ve seçim yasaklarının akabinde sözleşmeyi imzalayacaklarının bildirimini yapmışlardır. İhale süreci sözleşmenin imzalanması safhasında 2020 Cumhurbaşkanlığı seçim yasaklarına girmiştir. 
İhale sürecinin seçim yasakları süresince devam edilebilmesi açısından Yüksek Seçim Kurulu’na tarafımızdan izin talebinde bulunulmuş ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından ihale sürecinin 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleriden sonra devam etmesi uygun görülmüştür. Bunun üzerine ihaleye katılan ve geçerli teklif sunan her iki şirkete de Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı doğrultusunda ihale sürecinin 2020 Cumhurbaşkanlığı seçim yasaklarından sonra devam edeceğinin bildirimi yapılarak geçici teminatlarının sürelerinin uzatılması talep edilmiştir. Her iki şirket tarafından da geçici teminatlarının süreleri uzatılmıştır. 
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altında bırakan Covid 19 pandemisi dolayısıyle 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelenmiş ve seçim yasakları ortadan kalkmıştır, ancak sözkonusu salgın dolayısıyla tüm resmi kurumlar kapanmış olduğundan ihale sürecinin devamı mümkün olmamıştır. Bunun üzerine yine her iki şirkete bildirim yapılarak ihale sürecinin mucbir sebepler dolayısıyle normal hayata dönüldüğü, resmi kurumların çalışmaya başladığı zaman devam edebileceğinin bildirimi yapılmış ve geçici teminatlarının sürelerinin uzatılması talep edilmiştir. Her iki şirket tarafından da geçici teminatların süreleri uzatılmıştır. 
Kıbrıs Arenco Yatırım Ltd., 16/05/2020 tarihinde Belediyemize yapmış olduğu yazılı talebinde mucbir sebeplerden dolayı sözleşme imza tarihinin ertelenmesi talebinde bulunmuştur. Bahse konu şirketin talebi tarafımızdan değerlendirilmiş ve 18/05/2020 tarihli ve 02/2020 sayılı İhale Değerlendirme Komisyon Kararı tarafından, Kamu İhale Yasası’nın 77. maddesinin 3. fıkrası tahtında sözleşmenin imzalanması ile ilgili sürenin 26/06/2020 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmasına ve ihaleyi kazanan firmanın söz konusu tarihe kadar sözleşmeyi imzalamaması halinde, ihale sürecine ihaleye katılan ikinci şirket ile devam edileceği kararı alınmıştır. 
Söz konusu kararın bildirimi her iki şirkete de yapılarak, geçici teminatlarının 30/07/2020 tarihine kadar uzatılması talep edilmiştir. Her iki şirket tarafından da geçici teminatların süreleri uzatılmıştır (Kıbrıs Arenco Yatırım Ltd. tarafından 21/05/2020 tarihinde, Cyprus Deluxe Global Travel Ltd. tarafından ise 28/05/2020 tarihinde banka teminat mektuplarının süreleri uzatılmıştır). Sözkonusu emaillerde kesinlikle hiç bir şirkete görüşme talebi ve/veya her hangi bir davette bulunulmamıştır. 
Netice itibariyle Kıbrıs Arenco Yatırım Ltd. 26/06/2020 tarihine kadar sözleşmeyi imzalamamış ve ihale sürecinden çıkarılmıştır, ihaleye geçerli teklif sunan ve geçici teminat sürelerini uzatarak ihale süreci içerisinde kalan Cyprus Deluxe Global Travel Ltd. ise ülkeye karantinasız girişlerle ilgili basında çıkan haberler ve yapılan açıklamalar dolayısıyla ihaleden çekildiğini bildirmiştir.” 
“SAYIN VEKİL KENDİ HATASINI ŞAHSIMA VE BELEDİYEMİZE YIKMAYA ÇALIŞTI”
Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, süreç bu şekilde ilerlemiş olmasına rağmen “sayın vekilin” kendi yaptığı hatayı şahsı ve belediyenin üzerine yıkmaya çalıştığını savunarak, “Bağımsız bir Belediye Başkanı olarak göreve geldiğim iki yıldan beridir, bölgedeki en büyük eksiklik olan demokrasiyi uygulamaya çalışmaktayım. Bu iki yılda; tavrım, hareketlerim ve sabrımla, yıllardır baskı altında tutulan gerek personelimin gerekse halkımın demokratikleşmesine katkı koymaya çalışmaktayım. Her partiye aynı mesafeyi gözetmekte ve her fikrin özgürce konuşulmasını sağlamaktayım” ifadelerini kullandı.  
Aktuğ, söz konusu vekilin mensup olduğu ve ülkenin güzide partilerinden olan Ulusal Birlik Partisi içerisindeki “başkan adaylığı hayalleri” çerçevesinde kendisini aklamaya çalıştığını iddia ederek, şöyle devam etti:
“Polis ön raporunda belirtildiği gibi gelen misafirler Ulaştırma Bakanlığı’nın aracı ile değil eski Turizm Bakanı’nın talimatı üzerine özel araçları ile otele götürülmüş ve karantina oteli yerine yan tarafta bulunan ve karantina oteli olmayan otele yerleştirilmişlerdir. Ayrıca Bakanlar Kurulu’na önerge Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmasına rağmen eksik bilgiler dolayısıyla kuruldan geçmemiş, sözlü onayla yürürlüğe konulmuş fakat gerekli yerlere de yazılı bildirimler yapılmamıştır. Bu yapılmayan bildirimler neticesinde de gümrük memurları görevleri başında yer almamış ayrıca misafirler hiç bir prosedür gözetmeksizin sadece muhaceretleri yapılarak yan kapıdan alan dışına alınmıştır.
Kannatimce, sayın vekil Bakanlar Kurulu’na, kamuoyuna ve en önemlisi yüce Cumhuriyet Meclisi’ne gerçeklerle bağdaşmayan açıklamalarını yukarda belirtiğim sebepler veya kendine has nedenler ile sürdürmektedir.
Lapta Belediye Başkanı ve bir Laptalı olarak hem Kıbrıs Arenco Yatırım Ltd.’in yasal anlamda verilen zaman içerisinde sözleşme imzalayamaması hem de Cyprus Deluxe Global Travel Ltd.’in yapacağı yatırımdan bu süreçten dolayı yıpranması ve vazgeçmesi şahsımı ve Lapta’nın geleceğinden endişe duyanları derinden üzmüştür. Gerçek dışı bilgilerle Lapta’mız üzerinde oynanan oyunlar gün yüzüne çıkmıştır ve mesullerinden halkımız sandık günü geldiğinde hesabını soracaktır.” 
MARİNA VE OTEL İHALESİ DETAYLARI 
Aktuğ, söz konusu marina ve otel ihalesinde, ihale için gerekli tüm Bakanlar Kurulu kararlarının mevcut olduğunu, gerekli tüm daire görüşlerinin alındığını, ihale gereği yapılacak yatırımın ve alınacak peşinatlar ile kira bedellerinin haricinde; belediyenin göstereceği yerlerde 2 restoran, çocuk oyun parkları, sahil yürüyüş yolu üzerinde 4 dükkan, tüm sahil yürüyüş yolunun aydınlatılması, belediyenin göstereceği alanda doğa parkı yer aldığını, bunların yapılıp belediyenin kullanımına verileceğini kaydetti. 
Şartname ve sözleşmelerinde bulunan gerek projelendirme gerekse çalıştırma dönemlerinde belediye meclisinin kontrolünden geçme şartı maddeleri ve konuya ne kadar önem verdiklerinin göstergesi olduğuna işaret eden Aktuğ, şunları dile getirdi:
“Ve en önemlisi ülkemizde örnek olacak şekilde hazırladığımız şartname ve sözleşmemizle yap/işlet/devret modeli ile birlikte 49 yıl sonunda yapılan tüm yatırımın (yani 5 yıldızlı otel ve 400 yatlık marinan) belediyemize devredilmesi sözkonusudur.
Belediye personelim ile birlikte aylarca çalışarak hazırladığımız ihalemizde Belediye Meclis üyelerimiz ile de tartışmış ve mutabatakata vararak neticede ortaya çıkardığımız yukarıda da bahsettiğim kazanımları başta bölgemize ve ülkemize kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz. 
“YAKINDA BELEDİYE MECLİSİ’Nİ TOPLAYIP YENİ İHALE SÜRECİNE GİRECEĞİZ”
Söz konusu günlerde Cumhuriyet Meclisi’nde kürsüde konuşma yapan gerek hükümet yetkilileri gerekse muhalefet vekillerinin ısrarla üzerinde durduğu gerekli ve güzel bir yatırım olan marina ve otel ihalemiz için kamuoyunda da olumlu görüşler yer almıştır. Hal böyleyken yakın bir zamanda Belediye Meclisimizi toplayıp yeni bir ihale sürecine gireceğimizi çünkü bu yatırıma Lapta’mızın ve ülkemizin ihtiyacı olduğunu yinelemek isterim. 
Böyle bir süreçte kamuoyunu bu konu ile tekrardan rahatsız etmiş olmaktan dolayı üzüntülerimi iletir, hiç bir şirket ve hiç  kimseye dargınlığım olmadığını, demokrasi, şeffaflık, hesap verebilirlik ve gerçekler çerçevesinde herkesle, her platforumda bu konuları tartışmaya hazır olduğumu yinelemek isterim.”

Diğer Haberler

Başa dön tuşu