Kıbrıs

EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

Meclisten verilen bilgiye göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi; gündeminde bulunan “2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname’yi” ve “2020 Mali Yılı Bütçesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname (2)’yi” birleştirerek görüşüp, “2020 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’na” dönüştürdü ve oy çokluğu ile kabul ederek Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname’nin Genel Gerekçesi şöyle;

“Tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen Corona Virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında halkın korunması ve Süt Kurumu imalatçılarından toplanacak süt bedellerinin imalatçılardan alınmayarak bu ödemelerin yıl içinde düzenli olarak ödenmesine imkan sağlanması açısından, konu alacakların ertelenerek süt bedellerinin üreticiye ödenebilmesi için ihtiyaç duyulan miktarın Süt Endüstrisi Kurumu’nun bankadan borçlanarak yapılmasına olanak sağlamak amacıyla 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası’nın 18’inci maddesinin değiştirilmesi öngörülmektedir”. 

2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname (2)’nin Genel Gerekçesi ise şu şekilde ifade edildi:

“Tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen Corona Virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında halkın korunması ile ilgili olarak; yaşanan ekonomik koşullar ve bütçe imkanlarındaki sıkıntılar dikkate alınarak fon kaynaklarının bu mücadele kapsamında kullanılmasını sağlanması ve gelinen ortamda öngörülen fon giderlerinin yapılamayacak durumda olması ve ayni konu kapsamında Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kadro sayısının yetersiz kalması sebebiyle 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası’nın değiştirilmesi öngörülmektedir”. 

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi; toplantısında ayrıca, gündeminde bulunan Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni (Öneri Sahipleri UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova, CTP Girne Milletvekili Fikri Toros ve HP Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu) ve “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nı” görüştü.

Komite, “Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni” ele aldığı oturumunda, Yasa Önerisi’nin madde madde görüşülmesini tamamladı. 

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nı” görüştüğü oturumunda ise Yasa Tasarısı’nı ele almaya devam etti. 

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni” ve “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nı” bir sonraki toplantısında görüşmeye devam edecek. 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Finansal sistemde bankalar dışında faaliyet gösteren Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izinlerine, ana sözleşme ve tüzük değişiklikleri ile hisse devirlerine, yöneticilerine, düzenleyecekleri sözleşmelere, işlem sınırlama, faaliyet izinlerinin iptaline, birleşme, devir ve tasliyelerine, muhasebe, raporlama ve denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı hazırlanmıştır”. 

Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin Genel Gerekçesi ise şu şekilde ifade edildi:

“Hayır kurumları, ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla kurulmuş veya kurulmakta olup, yürürlükte bulunan Fasıl 219 Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) Yasası bu gibi kurumlara bağış yoluyla yapılan taşınmaz mal intikallerinde, satış yoluyla yapılan intikallerde olduğu gibi rayiç kıymet üzerinden yüzde altı (%6) kayıt harcı alınmasını öngörmektedir. Bu oran, ilgili yasanın Bakanlar Kuruluna vermiş olduğu yetki çerçevesinde Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) Tüzüğü uyarınca yüzde dört (%4) olarak uygulanmaktadır. Gerek bağış işlemlerinin satış işlemlerinden farklılığı, gerekse esas itibarıyla kar amacı gütmeyen bu kurumların oluşumu, amaçları ve kamu menfatine yararları dikkate alınarak harç oranının düzenlenmesi amacıyla Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) (Değişiklik) Yasa Önerisi hazırlanmıştır.”

Komite toplantısına davetli olarak Başsavcılık, Maliye Bakanlığı, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Tapu ve Kadastro Dairesi, Şirketler Mukayyitliği ve Merkez Bankası’ndan yetkililer katılarak komiteye görüş ve önerilerini sundular. 

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında yapılan Komite toplantısı, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in katılımıyla yapıldı. Toplantıya ayrıca CTP Milletvekili Özdil Nami de katıldı. 

Diğer Haberler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu