Kıbrıs

GÜRKUT: “KOMİTELER İVEDİLİKLE OLUŞTURULMALI”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Sağlık Bakanlığı’nın üzerine düşen büyük görev ve sorumluluğun farkında olduklarını, her zamanki gibi ülkenin hekimleri olarak kendi sorumluluklarının bilinciyle iş birliğine ve katkı yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Gürkut, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın tüzüklerinin yapılmasını ve yasada belirtilen komitelerin ivedilikle oluşturulmasını da istedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut yaptığı yazılı açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ve uygulamayla ilgili önerilerine yer verdi.Bakanlar Kurulu’nun 5 Temmuz tarihli toplantısında, Covıd-19 hastalığını KKTC için de tehlikeli bulaşıcı hastalık olarak ilan etmesi ve 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın uygulanması için Sağlık Bakanlığı’nı yetkili kılması sonrası yeni bir süreç başlandığını dile getiren Gürkut, şunları kaydetti:

“45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir. Keza söz konusu yasa bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile ilgili kuralları, komiteleri ve ulusal odak noktasını, bulaşıcı hastalıklara ilişkin bildirilerin usul ve esaslar ile verilerin kayıt altına alınmasını, salgın hastalıkların araştırılması ve kontrolü ile erken uyarı ve yanıt sisteminin usul ve esaslarını kapsamaktadır. 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasasını, işbu yasanın Sağlık Bakanlığı’na verdiği yetki ile eksiksiz bir şekilde yürütülmesi ve yasanın emrettiği hükümler doğrultusunda karar, eylem ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” 

“TÜZÜKLER YAPILMALI… KOMİTELER İVEDİLİKLE OLUŞTURULMALI”

2018 yılında Mecliste oy birliğiyle geçen Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın tüzüklerinin henüz yapılmadığına işaret eden Gürkut, söz konusu yasaya göre sürecin yönetiminde Bulaşıcı Hasatlıklar Üst Komitesi yetkili kılınmış olmakla birlikte Üst Komite’nin çalıştırılabilmesi için yine yasada belirlenmiş alt komiteler olan “Sürveyans Komitesi, Laboratuvar Komitesi ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi”nin de ivedilikle oluşturulması gerektiğini vurguladı. 

Bu zorlu sürecin yasal ve bilimsel zeminde, hekim sorumluluğuna uygun şekilde yürütülmesi için acilen yapılması gerekenlerle ilgili görüş ve önerilerini Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’ye 8 Temmuz 2020 tarihinde ilettiklerini kaydeden Gürkut, Sağlık Bakanlığı’nın üzerine düşen büyük görev ve sorumluluğunun farkında olduklarını ve her zaman olduğu gibi ülkenin hekimleri olarak kendilerinin de sorumluluğuk bilinciyle iş birliğine ve katkı yapmaya hazır olduklarını ifade etti. 

Diğer Haberler

Başa dön tuşu