Kıbrıs

HAL YASA TASARISI KOMİTEDE GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite bu sabah UBP Milletvekili Komite Başkanı Hamza Ersan Saner başkanlığında yaptığı toplantıda, “Hal Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, tasarıyla ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında da sürdürecek.

 “Hal Yasa Tasarısı”, ülkede sebze, meyve ve gerekli görülen diğer malların ticaretinin kayıt altına alınması, kaliteli, standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içinde, Haller aracılığıyla yapılmasını düzenliyor.

Tasarıyla, malların etkin şekilde tedariki, dağıtımı ve satışı; üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunması; malların ticareti ile uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesi; Hallerin alt yapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulması ve işletilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Hallerin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları, işletmecinin sorumluluklarını, Yasaya aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları, Bakanlıklar ile belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen tasarıda, kurallar, uyuşmazlık halinde Hal Hakem Heyetinin görevleri, genel olarak üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasına ilişkin esaslar yer alıyor.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Vergi Dairesi, Devlet Laboratuvarı, Toprak Ürünleri Kurumu, Rekabet Kurulu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sebze ve Meyve Toptancılar Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, Gıda Mühendisleri Odası ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası’ndan yetkililer katılarak tasarıyla ilgili görüş ve önerilerini bildirdi.

UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner başkanlığında toplanan komiteye, üyeler CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Armağan Candan, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Jale R. Rogers ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı. Toplantıda ayrıca TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de yer aldı.

Diğer Haberler

Başa dön tuşu