Kıbrıs

KKTC REKABET EDEBİLİRLİKTE 107. SIRADA YER ALDI

“GEÇEN YILKİ 55.2 PUAN VE 89’UNCU SIRADAN SONRA CİDDİ BİR GERİLEME SÖZ KONUSU GİBİ GÖRÜLMEKLE BİRLİKTE PUANDAKİ DÜŞÜŞÜN EN ÖNEMLİ NEDENLERİNDEN BİRİ 2018 ENFLASYONUNDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YAŞANAN CİDDİ ARTIŞTIR”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) hazırladığı “2019-2020 Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu”na göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rekabet edebilirlikte 141 ülke arasında 107. sırada yer aldı.

KTTO tarafından bugün açıklanan rapora göre, Kuzey Kıbrıs 2019-2020 dönemi Rekabet Edebilirlik puanının 51.8 olarak hesaplandığı ve bu puanla 142 ülke arasında 107’nci sıraya gerilediği belirtildi.

Raporda, “Geçen yılki 55.2 puan ve 89’uncu sıradan sonra ciddi bir gerileme söz konusu gibi görülmekle birlikte puandaki düşüşün en önemli nedenlerinden biri 2018 enflasyonunda bir önceki yıla göre yaşanan ciddi artıştır” denildi.

Raporda, bir ülkenin gelecekteki ekonomik durumunun, bugünkü politika tercihleriyle oluştuğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“O nedenle Dünya Ekonomik Formu’nun Küresel Rekabet Edebilirlik çalışması, ileriye dönük politika belirlemek isteyen yöneticiler için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bu gösterge her ülkenin diğer ekonomilere göre zayıflıklarını ve güçlü yanlarını karşılaştırmalı olarak göstermektedir.

Rakamların içeriğini iyi okumak, doğru politikaların doğru zamanda alınması adına önemlidir. Rekabet Edebilirlik Endeks içeriğinde yer alan değişkenler yalnızca ekonomik verileri içermemekte, sosyal, idari ve teknik konuları da içermektedir. Bu nedenle elde edilen sonuçlar, ülkenin rekabet edebilirlik artışına etki eden büyüme, verimlilik artışı ve beşeri gelişim gibi genel yapıyı da ortaya koymaktadır.

Dünya Ekonomik Formu tarafından hazırlanan 2019 Küresel Rekabet Edebilirlik Raporuna göre, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik büyümenin yeniden hızlanması, sürdürülebilir ekonomik büyüme için gerekli olan üretimde verimliliğin sağlanması ile gerçekleşebilecektir. Rapor ekonomik büyümenin sadece sürdürülebilir değil aynı zamanda kapsayıcı, tüm kesimleri içine alan bir büyüme olması gerektiğini de ortaya koymaktadır. Geleceğin teknolojilerine yatırım yapmanın yani Ar-Ge’nin önemini ortaya koyarken, geleceğin işgücünü yaratacak politikaların gerekliliğini de vurgu yapmaktadır. İnovasyonu destekleyen politika, alt yapı ve beceriler yanında iş yapma kültürünün de önemi ortaya konmaktadır.

Küresel rekabet edebilirlik çalışmasının geçen yıl değiştirilen ve Küresel Rekabet Edebilirlik 4.0’ın metodolojisi ufak tefek değişiklikler ile geçen yılın aynısı şeklinde kullanılmıştır. Endeks puanını hesaplama amaçlı geçen yıl kullanılan 98 değişken bu yıl 103 değişkene çıkarılmıştır. Toplam 12 Başlık altında yer alan değişkenlerin 46 tanesi firma yöneticilerine yapılan anketler yoluyla elde edilirken, kalan 57 değişken yayınlanmış istatistikler kullanılarak hesaplanmıştır.

SİNGAPUR BİRİNCİ, TÜRKİYE 61’İNCİ, GÜNEY KIBRIS 44’ÜNCÜ SIRADA

Ülkelerin puanları yine geçen yıl olduğu gibi 100 üzerinden hesaplanırken, her bölüme eşit ağırlık verilmiştir. Bu yıl toplam 141 ülkenin yer aldığı çalışmaya, Kuzey Kıbrıs 142’nci ülke olarak ilave edilmiştir. 142 ülke arasından Singapur ilk sırayı alırken, geçen yılın birincisi ABD ikinci sırada yer almıştır. Bu yıl üçüncü sıraya geçen yılın 7’ncisi Hong Kong yerleşmiştir. Güney Kıbrıs ve Türkiye’nin sırlamadaki yerleri geçen yıla göre değişmezken, Güney Kıbrıs 44’üncü, Türkiye’de 61’inci sıradaki yerlerini korudular. Bölgeler arasında en iyi performansı Uzak Doğu ve Pasifik bölgesi ülkeleri elde etmiştir. Özellikle Singapur ve Hong Kong’un ilk üç sırada olmaları bu bölge puanına olumlu yansımıştır. İkinci en iyi bölge Avrupa ve Kuzey Amerika olurken, en zayıf bölge her zaman olduğu gibi Sahara Altı Afrika ülkeleri olmuştur.

On iki Bölüm içerisinde ülkelerin en yüksek performansı istikrar ile sağlık başlıklarında gerçekleşmiştir.

En düşük performans ise İnovasyon Kapasitesi alanında olmuştur. Genel medyan ülke puanı 60 olurken, İnovasyon Kapasitesi’nin medyan değeri 42’de kalmıştır.

Kuzey Kıbrıs 2019-2020 dönemi Rekabet Edebilirlik puanı 51.8 olarak hesaplanmıştır. Bu puanla 141 ülke arasında 107’nci sıraya gerilemiştir. Geçen yılki 55.2 puan ve 89’uncu sıradan sonra ciddi bir gerileme söz konusu gibi görülmekle birlikte puandaki düşüşün birkaç nedene bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan en önemlisi 2018 enflasyonunda bir önceki yıla göre yaşanan ciddi artıştır. Bölüm 4 Makroekonomik İstikrar başlığı altında sadece iki değişken bulunması, enflasyonun da bunlardan biri olması ülkenin bu bölüm puanını 70.3’ten 27.9’a geriletmiştir. Bu düşüşün toplam ülke puanına yansıması da 3.4 puan olmuştur ki geçen yılki puan ile bu yılki puan farkına eşittir.

Bu yılın en başarılı bölümü geçen yıl olduğu gibi Bölüm 3 Bilgi ve Bilişim Teknolojileri başlığı ile 5’inci bölüm olan Sağlık başlığında olmuştur. Bilgi ve Bilişim bölüm puanı 100 üzerinden 71.8 olurken, Sağlık bölüm puanı da 71.1 olarak hesaplanmıştır. En zayıf performans Bölüm 10 Piyasa Büyüklüğü 22.8, Bölüm 4 Makroekonomik İstikrar 27.9 ve Bölüm 12 İnovasyon Kapasitesi 32.7 olarak ölçülmüştür.”

Diğer Haberler

Başa dön tuşu