Kıbrıs

KTMMOB: “PANDEMİ HASTANESİ PROJE SÜRECİ HİZMET ALIMIYLA OLMALI”

Mimarlar Odası yazılı açıklama yaparak, pandemi hastanesi proje sürecini değerlendirdi.
Açıklamada, pandemi hastanesi proje sürecinin sağlıklı ilerleyişinin, ancak hizmet alımı yöntemi ile olabileceği vurgulandı.
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) sürece dahil edilmediği kaydedilerek, bu durumun eleştirildiği açıklamada, odanın konu hakkında daha önce yaptığı uyarılara da yer verildi.
Açıklamada, pandemi hastanesi projesinin aceleye getirilmesinin yanlış olduğu dile getirildi, kısa vadede sonuca ulaşılması için mevcut binaların kullanılması önerildi.
Açıklama şöyle sürdü:
“Özellikle şu an dünyada pandemi hastaneleri ile ilgili düzenlenen standartlara uygun şartname hazırlanması gerekliliği ve buna uygun projelerin yapılması hayati önem arz ederken, acele ile sel taşmalarında sular altında kalan bir araziye proje tasarlanmasının birçok başka sıkıntılar doğuracağı aşikardır. Arazinin konumunun dikkate alınması ve mevcut hastane kampüsü yerleşkesiyle entegre olabilecek, yatayda ve düşeyde esnek şekilde büyüyebilen bir proje öngörülmelidir.”
Olası ikinci pandemi dalgası için gereken hazırlıkların en kısa zamanda yapılması gerektiği dile getirilen açıklamada, Başbakanlık’ta oluşturulan bilim komitesinde Mimarlar Odası’na ve KTMMOB’a yer verilmemesi de eleştirildi.
Mimarlar Odası’nın pandemi hastanesi projesi konusunda Sağlık Bakanlığı’yla görüşmeler yaptığı dile getirilen açıklamada şöyle denildi:
“19 Haziran tarihinde Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından birliğimize gelen yazı kapsamında hizmet alımı yapılması istenmiştir. Sağlık Bakanlığı’ndan gelen talep üzerine, birliğimiz odamızı ihtiyaç programı hazırlanması için görevlendirirmiştir. Enfeksiyon birim uzmanları görüşleri ile birlikte dünya normları gözetilerek 26 Haziran tarihinde ihtiyaç programı tamamlanmıştır. 29 Haziran tarihli birlik kapak yazısı ile 30 Haziran salı günü Sağlık Bakanlığı’na elden, onay almak üzere teslim edilmiştir.
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği’ne ve özellikle Mimarlar Odası’na yapılan yorumlar gerçek dışı olmakla birlikte, siyasi bir tarafa çekilme çabası bizi derinden üzmüştür.

Pandemi hastanesi proje sürecinin sağlıklı ilerleyişinin hizmet alımı yöntemi olarak doğruluğunu başından beridir savunuyoruz. Alınan kararların yanlışlığını anlatıp, öneriler sunarak, gerek üyelerimizin gerekse yönetim kurulunun rahatsızlıklarını dile getirmemize rağmen, halkın sağlını düşünmeyen ve engel koyan kurum ilan edilmemiz hakarettir. Pandemi durumuna sığınarak bu gibi ivedi kararların alınmasının esas olarak toplum yararını kollamayan, demokrasiye ve adalete engel koyan bir zihniyet olduğunu üzülerek belirtmek istiyoruz. Mimarlar Odası olarak, teknik ve bilimsel olgularla hareket edilerek toplum yararı adına sağlıklı kararlar alınmasının önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz.”

Diğer Haberler

Başa dön tuşu