Kıbrıs

MECLİS HUKUK, SİYASİ İŞLER VE DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ BİR ÖNERİ VE BİR TASARIYI ONAYLADI

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Çekilen Birleştirilmiş Barış Harekatı’ndan Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi, “Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı onayladı. 

Komite “Genel Kuruldan Bir Daha Görüşülmek Üzere Komiteye Geri Çekilen Birleştirilmiş Barış Harekatı’ndan Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni oyçokluğuyla onaylarken “Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü. Komite Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle kabul etti.

Tasarı ve öneri, Meclis Genel Kurulu’na sevk edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre komite bugün saat 09.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplandı.   

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak katılan İçişleri Bakanlığı’ndan Emine Uzun da tasarılarla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi.

Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde bazı tutukluların tutukluluk hallerini polis nezaretinde geçirmeleri nedeniyle “Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarı”nda yapılan değişiklikle, tutukluların, polis nezaretinde ve cezaevinde tutuklu olarak geçirdiği süreler, mahkemece verilen hapislik cezasından düşürüldü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi “Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ancak, söz konusu Yasa Tasarısı’nın ivediliği olmadığından üçüncü görüşmesini bir sonraki toplantıda gerçekleştirilecektir.

Komitenin onayladığı “Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ise yasanın geçici maddesiyle düzenlenen “site ve apartman kayıtlarında çıkabilecek zorlukları aşmak amacıyla, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü, kaydın yapılması için muvafakatname vermeyen hissedarın imzasına gerek olmaksızın, muvafakatname vermeyen hissedarı mağdur etmeyecek şekilde kaydı yapar. Ancak böyle bir kaydın yapılabilmesi için, hissedarların yarısından fazlasının muvafakatname vermesi koşuldur. Bu madde kuralları, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl sonra yürürlükten kalkar” şeklindeki düzenleme kalıcı madde olarak düzenlendi.

TAK

Diğer Haberler

Başa dön tuşu