Kıbrıs

TABİPLER BİRLİĞİ, TARAMA EKİBİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNİ İSTEDİ

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Covid-19 taşıyan kişilerin temas ettiği herkesin taranabilmesi için filyasyon ekibinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydederek, Sağlık Bakanlığı’nı ekibini güçlendirmeye çağırdı.

Testlerin, temaslı takiplerin, karantinaya alınan kişilerin ve COVID-19 pozitifliği saptanarak tedavi ve takip altına alınan hastaların kayıtlarının tutulacağı güvenilir bir yazılım sistemi oluşturulması gerektiğini de belirten KTTB, bu konuda da harekete geçilmesini istedi.

Covid-19 vakaları yeniden görülürken yapılacaklar konusunda yazılı açıklama yapan KTTB Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı, toplum içinde Covid-19 bulaşını azaltabilmek için iki temel yöntemin; bireysel önlemler ve filyasyon çalışmaları olduğunu kaydetti.

EL YIKAMA, FİZİKSEL MESAFE, ELLERLE YÜZE DOKUNMAMA, MASKE TAKMA VE FİLYASYON

Vudalı, filyasyon çalışmaları ve el yıkama, fiziksel mesafe, eller ile yüze dokunmama, maske takılması gibi bireysel önlemlerin önemine işaret etti.

Sağlık sisteminin kapasitesinin düşük olduğu ülkelerde bu iki yöntemin öneminin daha da arttığına işaret eden Vudalı, “Çünkü kontrolsüz bir toplumsal bulaşma olması artan hasta sayısı ile yetersiz kalan sağlık sistemi ve sonrasında toplumsal önlemleri (kısıtlamalar, kapatılacak sektörler, lockdown, vs) getirecektir. Bunların yaşanmaması için Covid-19 ile mücadelenin bel kemiği olan filyasyon çalışmasının önemi büyüktür” dedi.

FİLYASYON NEDİR?”

Vudalı, filyasyonun; Covid-19 gibi bulaşıcı bir hastalığın varlığında, hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin o hastalık açısından taranması olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Amaç etkeni ve kaynağı erken dönemde saptayarak yayılmasını önlemektir.

“FİLYASYON NASIL UYGULANIR?”

Hastalık tanısı alan kişinin detaylı hikayesi alınır. Hastanın son iki gün içinde kimlerle, ne kadar süreyle, nerede görüştüğü sorgulanır. Temaslı bireylerin bilgileri filyasyon ekibinin kullandığı kayıt sistemine kaydedilir. Yakın temaslı bireyler karantinaya alınır ve şikayetlerinin (semptomların) olması durumunda testler uygulanır. Ayrıca nokta atışı yapılarak da hiçbir belirti göstermese dahi hastalığı taşıyan bireyler, erken dönemde tespit edilir ve yeni bulaş zincirlerinin oluşması engellenir. Aynı zamanda erken tanı ve tedavi ile başarı sıklığında artış sağlanır. Filyasyon uygulamasını ilke olarak benimseyen ülkeler Covid-19 hastalığının bulaş hızını önemli ölçüde düşürmüşlerdir. Böylece hasta sayısının kontrol altında olması ile sağlık sistemi üzerindeki yük azaltılmış olur.

1 Temmuz itibari ile ülkemizde Covid-19 hastalığı tekrardan görülmeye başlamıştır ve toplum olarak bireysel önlemlerimizi almamız önem kazanmıştır.

KTTB olarak, Sağlık Bakanlığı’nı, filyasyon ekibini güçlendirmeye davet ediyoruz. Filyasyon ekibi artan hasta sayısını karşılayabilmelidir, aksi takdirde yeni çıkan vakaların kontrolsüzce artma riski mevcuttur.

Diğer yandan hastalığın yeniden görülmesiyle ülkemize ait verilerin oluşturulması, tutulması ve kendi tedavi, takip ve önleme politikalarımızın oluşturulmasında bizlere dayanak oluşturması da yeniden önem kazanmıştır. Yapılan testlerden tutulsun, temaslı takiplerinin, karantinaya alınan kişilerin ve COVID-19 pozitifliği saptanarak tedavi ve takip altına alınan hastaların kayıtlarının tutulacağı güvenilir bir yazılım oluşturulması için de derhal harekete geçilmelidir.”

Diğer Haberler

Başa dön tuşu