Kıbrıs

TKP YG HALKI “HAYIR” OYU KULLANMAYA ÇAĞIRDI

 Toplumcu Kurutuluş Partisi Yeni Güçler (TKP YG), halkı; “daha demokratik ve sivil bir Anayasa hazırlanmasına yol açılması için” halkoyuna sunulacak Anayasa değişikliğine karşı “hayır” oyu kullanmaya çağrdı.

TKP YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı yazılı açıklamasında, “Anayasal çerçeve kırılmış, sınırlar aşılmıştır” ifadelerini kullanarak, Cumhuriyet Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edilip, 11 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte Anayasa değişiklik paketinin halkoyuna sunulmasının kararlaştırıldığını anımsattı.

Anayasa değişiklik paketinin, gerek kapsam gerekse biçim bakımından sorunlu olduğunu savunan Çakıcı, şöyle devam etti:

“Kapsam açısından söz konusu paket; demokratikleşme, temel hak ve özgürlükler ile sivilleşme (Geçici 10. maddenin kaldıırlması) gibi elzem değişiklikleri açıkça dışlayarak, sadece yargı organıyla ilgili palyatif düzenlemelere indirgenmiştir. Biçimsel ve hukuksal bakımdan ise anayasa değişiklik paketinin önerilmesi ve bu konudaki kampanyanın yürütülmesi, siyasi aktörlerin ve toplumsal paydaşların inisiyatifine ve takdirine bağlıdır. Oysa seçimler ve referandumlar, yargı organlarının, genel yönetimi ve denetiminde gerçekleştirilmesi gerekirken, Yüksek Seçim Kurulunun da başkanı olan Yüksek Mahkeme Başkanı Sayın Narin Ferdi Şefik, açıkça ‘evet’ kampanyası başlatarak, Anayasal yetkilerini aşmış ve tarafsızlığını bozmuştur.

Yüksek Seçim Kurulu olarak da görev yapacak olan Yüksek Mahkeme’nin muhterem Başkanının doğrudan halka ‘evet’ oyu kullanması yönündeki çağrısı, siyasi bir tavır olarak tezahür etmiş ve bize göre anayasal çerçeve kırılmış ve sınırlar aşılmıştır.

Ortaya çıkan bu anayasal sınırların aşılması durumunun acilen düzeltilmeye ihtiyacı vardır. Bu bağlamda yasama organı olarak Cumhuriyet Meclisine de görev düşmektedir.”

Diğer Haberler

Başa dön tuşu