Candaş ÖzerKöşe YazılarıManşet

Candaş Özer Yolcu: Komplocu burjuva kompradorları bunlar

Emperyalist sömürgecilik dünyaya yayılmaya başladığında. Farklı imparatorluklar yayılmacılık konusunda kendilerince çeşitli yöntemler geliştirmiştir.

Kimi dinsel, kültürel, ticari veya felsefi faaliyetlerle misyonerlik sömürge alanı kurgular.

Tek hedefleri para, güç ve diğer güç odaklarını kontrol altına almak saplantısıdır.

Yeni yöntemleri kalleşlik, adam satın alma ve kaleyi içten fethedip, kale içi insanları birbirine kırdırmaktır.

Yeni stratejileri ise silahın, fili saldırının yerini, artık algı operasyonları, bilinçaltı kontrol oyunları, provokasyonlar, kampanyalar, hedef şaşırtıcı propaganda organizasyonları şeklindedir.

Üzerinde hâkimiyet kurmayı düşündükleri seçilmiş ülkeye, o coğrafya için eğitilmiş Hristiyan veya devşirilmiş Müslüman misyonerleri gönderiyorlar.

Maddi olarak desteklenip güçlendirilen bu komplocu misyonerler,  siyasi ve felsefi olarak etkilerine almak istedikleri kitlelerin iyiliğineymiş gibi görünerek yerli dershanelere, derneklere, yardım kuruluşlarına, siyasi partilere yüzeyde oldukça insaniymiş gibi görünerek destek ve yardımlarda bulunurlar.

Bazı yöntemleri çok uzun soluklu oluyor.

Örneğin, yoksul veya zengin evladı gözetmeksizin başarılı gençlere her türlü olanağı kapsayan eğitim müfredat hakkı tanırlar. Vizeyle bile gezmeye zor gidilen ülkelere eğitim amaçlı beyin göçü daha da kolaylaştırılır.

Ardından bazı büyük şirketler aracılığıyla geri kalmış ve veya siyasi tanınırlığı olmayan, illegal ülke dedikleri coğrafyalarda açtıkları finansör şube ve acenteler aracılığıyla ticari girişimler örgütlenir.

Ticaret faaliyetlerini geliştirip halkın can damarlarına girebilmek için de bir takım dev ticaret şirketlerinin temsilcileri o ülkelere giderler ve fakat yerli halkla iletişime girişim kurmakta güçlük çekmeye başladıklarında..

Bu güçlüğü aşmak için görev sırası gelen misyoner dernek, sendika ve yardım kuruluşları devreye girer. Misyonerler aracılığıyla maaşa, paraya, menfaate bağladıkları bu kapıkulları yerli halksan nüfuslu kimseler efendilerine amade her türlü göreve soyunur.

Kendilerine bağımlı kıvama gelmiş parazitleştirdikleri yerlilere, kendi dil, din, kültür, felsefe ve siyasi duruşlarını enjekte etmeye başlarlar.

Çeşitli operasyonlarla başkalaştırılmış ve robotlaştırılmış yerli halktan seçtikleri emperyal kuklalarının iç-dış siyaset ve ticaret misyonerliği bu noktada devreye girer.

Damarlarına enjekte edilen para, güç, konfor, lüks yaşam sarhoşluğundaki yerel halktan seçilmiş, doyurulmuş, eğitilip itaate uygun hale getirilmiş bu satılmış yerli kompradorların ilk görevi yerel demokrasiye, siyasete, kültüre ve dine burun kıvırıp tu kaka ilan ermektir genelde.  Kullandıkları en klasik güç türevi evrensel özgürlük demokrasi yöntemleri kurgusudur, yani yalan hayaller.

Tüm bu emperyalist çabanın sonucunda ortaya, yerel halktan, buralı, bizden, yerli ve fakat siyasi, dini ve kültürel açıdan yeni bir genotip insan profili yaratılıyor.

Bu yeni tip insan profili, ana ve baba kültür ve inancıyla yerli ve fakat tüm misyoner faaliyetlerin gelişiminin damarlarına enjekte ettiği zehirle yaşadığı ve ait olduğu topluma yabancı hale getirilir.

Bir coğrafyadaki yerel halktan özenle seçilmiş, kendi toplum inanç ve kültürüne yabancılaştırılmış. Yani yerel toplumsal bilinci çözeltilmiş, kültürsüzleştirilmiş, aidiyetsiz’leştirilmiş , kök bağları koparılmış bireylerin emperyalistlere tabi ve amade olma kıvamını çoktan aşmışlardır.

Hatta daha ileri gidip, bu köleleştirilmiş aydın demokratlar aracılığıyla, o ülkede hiç olmayan terör grupları yaratıp silahlandırabilme noktasına gelirler. Veya var olan yarı legal terör gruplarını satın alabilir duruma ermişlerdir.

Ruhu, kişiliği, onuru, düşünceleri, dini inancı elinden çalınmış. Mandacı veya herhangi bir işgalci tarafından çeşitli girişimlerde kullanılan.  Yerel halktan seçilmiş, o toplumun sözde ilericileridir kompradorlar.

Komprador burjuvaziyle ortaklaşa çalışan, onların beslemeleri komprador yanlısı çanakçı aydınlar vardır bir de!!!

Bunlar da yerel halktan sözde siyasetçi, aydın eğitimci, bilim adamı, doktor, gazeteci ve sanatçı tiplerdir.

Aslında, yerel halktan türeme, yerel halktanmış gibi davranıp, kendini halktan yanaymış gibi gösterip, yerli halkı emperyalistlerin oluşturduğu yerel burjuvazinin fikren ve fiilen kullanımına uygun hale gelmelerine çaba sarf eden sözde ilerici aydın güruhudur bunlar.

Siz ister maşa deyin, ister tutaç, aracı, çöpçatan, satılmış veya vatan haini, aynı şey, önemli değil. Bunlar sağ politik cenahtan da, soldan da türeyip üreyebilen omurgasızlardandır.

Başta yurdumuz Kuzey Kıbrıs ve sonra Türkiye’nin batılı emperyalist aydınlığın, Amerikan eğitim müfredatı savunuculuğunun,  AB kültür ve bürokrasisinin, küresel inançsızlığın efsunu altında, maneviyattan ziyade, maddiyata tamah eden, her türlü hizmeti para karşılığı sunabilecek insancıklar sürüsüdür bunlar.

Ama kendilerine sorarsanız günümüz dünyasının en kültürlüleri, aydınları, takdire şayan siyasetçileri, en doğrucu bilgeleri, en derin algı düzeyinde sanatçıları, ödüllü gazetecileridirler bunlar külliyen.

Oluşturdukları legal paragöz çeteleriyle bebek ölümlerine göz yumabilirler. Bir genci uyuşturucu kurbanına dönüştürüp hayatını mahvedenleri göz ardı edebilirler.

Olgunluğunun ve mesleğinin duayen seviyesinde, sırf kendi çıkarlarına ters düşüyor diye, sıradan bir insanın, milletvekilinin, doktorun, profesörün, şairin, gazetecinin, direnişçinin itibarını yalan ve hile ile alaşağı edenleri görmezlikten gelebilirler.

Hasta olup ağlarına düşen bebek, çocuk, genç veya yaşlı bir insanın üzerinde ilaçlar, testler, fuzuli ameliyatlar deneyerek zengin olanlara şans tanıyabilirler. Hatta bir ceset üzerinden kar ve gelir etmişlikleri bile vardır.

Örneğin, (Türkiye’de yaşanmış bir örnektir) onların ve paranın kölesi komprador bir doktor, hiç lüzumu yokken iki yaşındaki bir bebeği ameliyat edip, onun taze, masum ve günahsız bedenine defalarca neşter vurmakta bir feyz görmemiştir.

Televizyonda, gazetelerde ve özellikle sosyal medyada, Filistin’de mermilerle parçalanan bebeklerin, vücudu delik deşik eden çocukların fotoğrafları videoları paylaşılıyor ya!

Yapmayın, etmeyin, boşuna, bunlar görmez duymazlar, görseler de kılları kıpırdamaz, aldırmaz, umursamazlar.  Çünkü onlar, yerli ve yabancı kompradorlar bu katliamların ortaklarıdırlar.

Sadece Gazze’de dört bine yakın çocuk öldürülmüş olsa da umursamazlar.

Vicdanları, kalpleri, ruhları ve insanlıkları şahsi menfaatleri için başkalarının ve paranın emrindedir.

Bunlar kim mi?

Bunlar dostum yerel Tanrı’lardır, yöresel peygamberlerdir, bunlar kendilerini menfaatleri için her şeyin üstünde sahte bir güç, kalleş komploların ilahi kompradorlarıdır.

Ve bunların merkezleri  İngiltere, Vatikan, Amerika, Mekke, Kudüs ve İstanbul’dur.

Dünya üzerindeki bu iki kıta ve üç şehir yerli kompradorların elinde bulunduğu sürece ve bu kompradorlar Ortadoğu barışı stratejisinden menfaat, kar ve kazanç elde ettiği sürece  dünya barışı küresel bir hayalden öte değildir.

Candaş Özer Yolcu

Diğer Haberler

Başa dön tuşu