Kıbrıs

BAKANLAR KURULU KARARLARINI ÖZERSAY AÇIKLADI…

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrasında, alınan kararları Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, gerek dünyada gerekse ülkede devam eden salgın nedeniyle bugüne kadar alınan kararları değerlendirdiklerini ve bundan sonra atılacak adımları da ele aldıklarını kaydetti.

SAĞLIK ALANINDA TC İLE ANLAŞMA YAPILACAK

Toplantının başında Türkiye Cumhuriyeti ile sağlık alanında yapılacak anlaşmanın detaylı bir şekilde Bakanlar Kurulunda ele alınıp değerlendirildiğini dile getiren Özersay, anlaşma maddelerin değerlendirilirken KKTC Ankara Büyükelçisine gerekli talimatı verdiklerini ve anlaşma imza sürecinin de başlamış olduğunu söyledi.

AMBULANS, VENTİLATÖR, 20 BİN TEST KİTİ, 2 ADET PCR TEST CİHAZI HİBE EDİLECEK

Yapılacak ve yürürlüğe girecek olan sağlık alanındaki antlaşma çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ambulans, ventilatör, 20 bin test kiti, 2 adet PCR test cihazı hibe edeceğini vurgulayan Özersay, yapılan testler bağlamında test sayılarının da ciddi şekilde artırılacağını ve yapılan testlerin sürelerinin de kısaltılmış olacağını kaydetti.

15 BİN ADET PCR TESTİ SATIN ALINIYOR

Alınan başka bir kararla, 15 bin adet PCR test kiti satın alınması konusunda gerekli yetkilendirmeyi Sağlık Bakanlığına yaptıklarını dile getiren Özersay, bir süredir YDÜ’nün de dahil olduğu süreç ile test yapma kapasitesini artırdıklarını fakat, Türkiye Cumhuriyeti ile yürürlüğe girme süreci başlayan sağlık alanındaki antlaşma çerçevesinde gelecek olan yeni kitler ve gerekse kendilerinin satın alacağı yeni kitlerle Sağlık Bakanlığı’nın test yapma kapasitesini çok daha fazla artırmış olacaklarını kaydetti.

Kapasitenin artmasıyla, testlerin daha kısa sürede sonuçlarının alınması ve bekleme süresinin da kısalmasına neden olacak bir adım atılmış olunacağını dile getiren Özersay, satın alınacak PCR cihazlarıyla da test sonuçlarının yolcular geldikten sonra daha kısa sürede çıkmasına imkan vereceğini, bunun da virüs bulaşma riskini azaltacak olan bir tedbir olduğunu vurguladı.

15 ADET GENETİK UZMANI İSTİHDAM EDİLECEK

Bakanlar Kurulu’nda 15 adet genetik uzmanın istihdam edilmesi konusunda yetkilendirme söz konusu olduğunu, Sağlık Bakanlığı’nın test çalışmalarını hızlandırabilmek ve bunların niteliğini ve kalitesini artırmak maksadıyla bu görevleri yapanların vardiya usulü çalışma sistemi dikkate alınarak karar üretildiğini kaydetti.

Özersay, salgın bağlamında daha önce alınmış ve yürürlüğe konulan tedbirleri, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası çerçevesinde Sağlık Bakanlığı altındaki kurulun almış olduğu kararları da değerlendirerek, ilave tedbirlerle ilgili görüş alışverişinde de bulunduğunu kaydetti. 

Bir taraftan Güney Kıbrıs ile KKTC arasındaki geçişlerde pratikte karşılaştıkları güçlükler ile  diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti üzerinden gelişler bağlamında başka hangi tedbirler ile destekleneceği konusunda fikir eksersizi yapıldığını dile getiren Özersay, Pazar akşamı alınan karar çerçevesinde bu konuları değerlendirme, bu konularda karar üretme yetkisinin de Bulaşıcı Hastalıklar Yasası çerçevesinde Sağlık Bakanlığı altındaki kurulda olduğunun altını çizdi.

Riski daha da azaltarak, güvenilir bir mekanizma yaratmak için başka hangi ilave tedbileri alacakları konusunda sağlık alanındaki uzamanların değerlendirmelerini yapacaklarını ve karar üreteceklerini dile getiren Özersay, kendilerine Hükümet olarak alınacak kararların fiilen ve fiziken uygulanmasını sağlayacak gerekli adımları atmak düştüğünü, kurulun alacağı konuları hayata geçirme konusunda hükümetin net iradesi olduğunu kaydetti.

GEREKLİ YERLERE PERSONEL KAYDIRILACAK

Bazı bakanlıkların daha önce alınan tedbir kararlarının uygulanmasında daha hızlı ve daha etkili sonuç alabilmeleri için personel kaydırmaları yapılarak desteklenmesi yönünde de karar üretildiğine dikkat çeken Özersay, “örneğin deniz limanlarımızdan Girne limanında bu seyahat çerçevesinde ülkemize gelen yolcuların daha düzenli ve güvenli bir sistem içerisinde ülkeye girişinin sağlanabilmesi için ilave bazı personel kaydırmaları (istihdam anlamında söylemiyorum) bir görevden başka bir yere görevlendirmeleri ile olarak takviye edilmesi güçlendirilmesi konusunda da bazı kararlar alınmıştır.”

Bugün toplanan Bakanlar Kurulu’nda aynı zamanda daha önce açıklamış oldukları, salgın döneminde alınan tedbirlerden bir tanesinin de marketlerle ilgili olarak akşam 22.00’de kapatma zorunluluğu kararı olduğuna dikkat çeken Özersay, bu konuda daha genel bir düzenlemeye gidileceğini söylediklerini, başlangıçta ilgili bakanlık olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın şimdi de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bu konuda çalışmalarını sonlandırmak üzere olduğunu söyledi.

MARKETLERİN 22.00’DE KAPATMA ZORUNLULUĞU KALKTI

Yeni sistem devreye konulana kadar gerek süpermarket, gerek market, bakkallar ve off-licanselerin bu süre zarfında akşam 22.00’de kapatma zorunluluğunu yürürlükten kaldırdıklarını dile getiren Özersay, toplantıda bu yasağı kaldırma yönünde karar aldıklarını kaydetti.

“POLİS ÖRGÜTÜ SINAV VE DERECE YÜKSELME TÜZÜĞÜ” ONAYLANDI

“Polis Örgütü Sınav ve Derece Yükselme Tüzüğü” yani terfi tüzüğü olarak bilinen tüzüğü de bazı değişiklikler yapıldıktan sonra onaylama yönünde karar aldıklarını da dile getiren Özersay, Polis örgütü içerisinde yeni göreve gelen yeni yönetim ile istişare ederek ilgili sınav ve derece yükselme tüzüğünü yürürlüğe koyma kararı aldıklarını belirtti.

BEDELLİ ASKERLİK YASASINDA DEĞİŞİKLİK …

Bedelli askerlik imkanı ile bağlantılı Askerlik Yasası’nda, Değişiklik Yasa Tasarısını da değerlendirerek karara bağladıklarını dile getiren Özersay, bu tasarıyı Meclise sevk etme kararı aldıklarını söyledi.

Buna göre dört temel noktaya içeren Askerlik Yasasında değişiklik hususunu özetleyen Özersay, bunlardan birincisinin; 1 Ocak 2016 tarihi öncesinde gerek yoklama kaçağı gerek firar durumunda olan, yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için hak kaybına uğrayanların belirli bir miktar ödeme yapma suretiyle mükellefiyet hizmetlerini yerine getirebilmelerine imkan sağlayacak, mağdur olmalarını önleyecek bir tür af içeren bir değişiklik maddesi olduğunu kaydetti.

15 GÜN ASKERLİK YAPAN 3 BİN STERLİN ÖDEYEREK DİĞER 15 GÜNDEN MUHAF OLACAK

Özersay, diğer maddeyle ise, daha önce, yurtdışında gerek eğitim gerekse çalışma maksadıyla bulunuyor olma hasebiyle, yasanın 15. Maddesi altında özel statüden yararlanan kişilerin 15 günlük askerlik hizmetlerini yerine getirdikten sonra geriye kalan 15 günlük askerlik hizmetlerini bu salgın nedeniyle yapmalarına gerek olmaksızın sadece 3 Bin Sterlin ödeme yaparak geriye kalan 15 günü yapmaktan muaf olmaları ve askerlik mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılacaklarını kaydetti.

30 GÜN ASKERLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN 6 BİN STERLİN ÖDEYEREK MUAF OLACAK

Özersay ayrıca, gerek eğitim gerek yurtdışında çalışma çerçevesinde özel statüde bedelli askerlik hak kazanmış ancak henüz hiç askerlik yükümlülüklerini yerine getirmemiş olanların yani 30 gün askerlik yükümlülükleri olanların 6 bin Sterlin ödeyerek mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılmalarına ilişkin düzenleme yaptıklarını belirtti. 

YURTDIŞINDA YAŞAYANLAR BİN STERLİN ÖDEYEREK ASKERLİKTEN MUHAF OLACAK

Yurtdışında doğan ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarla ilgili özel düzenleme de yaptıklarını dile getiren Özersay, özel statü ile bedelli hakkı bulunanların 31 Aralık 2022 tarihine kadar kendileri tercih ederse, Bin Sterlin ödeme yaparak mükellefiyet hizmetlerini yerine getirmiş sayılacaklarını kaydetti.

Yapılan bu düzenlemeleri Bakanlar Kurulu kararı olarak onaylandıklarını ve bunların yasa değişiklik tasarısı olduğunu vurgulayan Özersay, bu tasarının Meclis’te ilgili komitelerde görüşülüp Genel Kurul’da onaylandıktan ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe gireceğini kaydetti.

ÇALIŞMA İZİNLERİNİN UZATILMASI İÇİN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ…

Bugün yapılan toplantıda salgın nedeniyle çalışma izin süresi dolanların yani Mart ayı içerisinde salgın başladıktan sonra çalışma izinlerini uzatamayanların çalışama izinlerinin uzatılmasına imkan verecek şekilde tüzükte değişiklik yapılmasına da karar verdiklerini dile getiren Özersay, gerek turist vizesi ile ülkeye girmiş ama salgın nedeniyle süreleri dolmuş olanların gerekse öğrenci izinleri ile ilgili olarak süreleri dolmuş olanlara bazı kolaylıklar getirerek, sürelerinin uzatıldığını, çalışma izinleri olarak da kolaylık getiren tüzük değişikliğine gittiklerini söyledi.

“MOTORLU ARAÇ VE YOL TRAFİK YASA TASARISI” ONAYLANDI

“Motorlu Araç ve Yol Trafik Yasa Tasarısı”nı da onaylayarak Meclise sevk ettiklerini de dile getiren Özersay, bu yasa tasarısının Meclis’te onaylandıktan sonra araç muayene istasyonlarının kurulması ve bu hizmetin özelden alınması yönünde bir kapı açacak olan ve istasyonlarda çok daha hızlı ve kaliteli hizmetin alınması yönünde imkan verilecek bir adım atıldığını kaydetti.

ELEKTRİK BORCUNU ÖDEYEMEYENLERE YENİ ÖDEME İMKANI…

Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını dile getiren Özersay, bunun da daha önce salgın döneminde borcunu ödeyemeyenlere bir imkan yaratıldığını, bu salgın döneminin uzamasıyla borcunu ödeyememiş olanlara yeni taksitli ödeme imkanı yaratan bir karara da Bakanlar Kurulu olarak imza attıklarını kaydetti.

Toplantıda rutin başka bazı kararlar da alındığını dile getiren Özersay, yabancıların mal satın almaları ve benzeri konuların onaylandığını; kamuda sözleşmeli çalışanların sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili kararlar alındığını belirtti.

Toplantının büyük bölümünün, ülkede ve dünyada devam eden salgın ve salgın tehlikesiyle ilgili olduğunu, bununla ilişkili konuların ele alındığını dile getiren Özersay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Özetle her ülke almış olduğu tedbir kararlarında bazı riskler almaktadır.  Burada marifet kuşkusuz ülkemizdeki sağlık altı yapısına uygun, onunla orantılı riskler alacak şekilde kararlar üretebilmektir. Önümüzdeki dönemde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası altındaki yetkili kurulların Sağlık bakanlığı bünyesinde alacağı kararların şekillenmesini yakından takip etmek, bunların doğru uygulanmasını sağlamak önemlidir.

“KAMU SAĞLIĞINI DİKKATE ALARAK KARARLAR ÜRETİYORUZ… KİMSE ENDİŞE ETMESİN”   

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kapanma sürecinde olduğu gibi açılma sürecinde de kamu sağlığını dikkate alarak kararlar ürettiğimizi, hep birlikte herkes yaşayarak görecek. Lütfen kimse endişe etmesin. Biz görevimizin başındayız ne yaptığımızın da farkındayız. Bize bu açıdan kamuoyunun güven duymasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum. Almış olduğumuz kararlar dünyada tek bir örneği olan ve tek doğru olan bir yapı bulunmadığı için (salgın alanında) çeşitli yönleri dikkate alarak ve ince eleyip sık dokuyarak, yanı başımızdaki örneklere bakarak almış olduğumuz kararlardır. Güney Kıbrıs’ta Kıbrıs Rum Yönetiminin almış olduğu kararları biz 9 Haziran’da yürürlüğe koymuş oldukları sistemi yakından takip ediyoruz. A,B,C ve benzeri kategorilere ayırarak, riski azaltarak, farklı ülkelere farklı tedbirler uygulayarak alınmış olan bu mekanizmayı benzer bir biçimde ama daha katı biçimde yürürlüğe koymuş durumdayız. Önce 9 Haziran’da 1 Temmuz’a kadar Rum tarafının uygulamalarını da yakından gözlemledik. Ardından ülkemizin kendi şartlarını da dikkate alarak kendimize göre bir mekanizma tasarladık ve yürürlüğe koyduk. Ama bundan sonra ihtiyaç temelinde riski azaltmak için başka ilave tedbirleri de özellikle bulaşıcı hastalıklar yasası altında sağlık alanındaki uzmanlarla istişare altında alacağımızdan ve toplum sağlığını güvence altına alacak, tehlikeye atmayacak, riskleri en aza indirecek bir tutum içerisinde olacağımızdan kimsenin lütfen ama lütfen şüphesi olmasın.”

Diğer Haberler

Başa dön tuşu